บริการของเรา

บริการ Shipping นำเข้าและส่งออก

บริการ Shipping นำเข้าและส่งออก

ทีมงานของเรามีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในสายงานนี้ รวมถึงการติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่ขั้นตอนของการค้นหาบริษัทคู่ค้า จนถึงการขนส่งการนำเข้าและส่งออก และเดินพิธีการกรมศุลกากร ตลอดจนการส่งมอบสินค้าถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ จากประสบการณ์นำเข้าและส่งออก เราสามารถจัดการพัสดุและสินค้าไปทั่วโลก ทั้งงานขนาดเล็กตั้งแต่ 500 กรัม จนถึงขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 40 ฟุต ทั้งงานสินค้าปกติ, สินค้าอันตราย, ของใช้ส่วนตัว, งานโปรเจคต่างๆ, งานแสดงสินค้า และอื่นๆ

บริการของเรา

  1.  ให้บริการขนส่งสินค้าในทุกรูปแบบทั้งทางรถ ทางเรือ และทางอากาศ โดย สามารถรับสินค้าได้ตั้งแต่สถานที่ ที่นัดรับและนำส่งถึงจุดหมาย
  2. ให้บริการเดินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกโดยระบบ หรือการนำเข้าแบบใช้สิทธิ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร
  3. ให้บริการแนะนำการใช้สิทธิ์ต่างๆ และขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่จะนำมาซึ่งการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่าย
  4. บริการรวบรวมและจัดทำหีบห่อ สินค้าเพื่อการส่งออกนอกสถานที่
  5. บริการให้คำปรึกษาและจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมศุลกากร, กรมส่งเสริมการลงทุน, กรมสรรพามิต, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมศิลปากร ฯลฯ
  6.  บริการให้คำปรึกษาและติดต่อต่างประเทศ ตั้งแต่การค้นหาคู่ค้า, การต่อรอง, การสั่งซื้อ, การตามสินค้า รวมทั้งการจัดทำเอกสารการสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยการเปิด L/C