เกี่ยวกับเรา

WE ARE EXPERT

ในปัจจุบัน ใบอนุญาตในการดำเนินการทางธุรกิจต่างๆ นั้นมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจนั้นๆว่าอยู่ในรูปแบบใด ทุกท่านอาจยังไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ทำอย่างไรบ้าง หรือยังมีความเข้าใจต่อระเบียบและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ ไม่ชัดเจน ทำให้ท่านเสียเวลาและไม่สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ บริษัทฯ เรายินดีให้คำปรึกษา และดำเนินการขอใบอนุญาต ให้ท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนได้รับใบอนุญาต

Business License Expert เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินงานโดยทีมงานที่ปรึกษาที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี