บริการของเรา

ขอรับรองระบบ ISO GMP HACCP HALAL​

colleagues-working-in-the-bottling-plant-at-a-wine-factory.jpg

ขอรับรองระบบ ISO GMP HACCP HALAL

การจัดทำระบบ ISO, GMP, HACCP และ HALAL นั้นไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดเพียงแต่ท่านมีที่ปรึกษาในการจัดทำระบบที่เป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์หลากหลาย ทำงานอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีการจัดการบริหารงานที่ดีมีคุณภาพ สามารถจัดทำระบบเขียนระบบภายใต้การปรึกษาและสามารถอบรมการใช้ระบบให้กับพนักงานในองค์กรของท่านสามารถขับเคลื่อนระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการรับรองจาก ผู้ตรวจรับรอง CB (Certification body) อย่างสบายๆ และกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ในราคาประหยัดอย่างเหมาะสม

เราเป็นที่ปรึกษารับจัดทำระบบ
1.บริหารคุณภาพ ISO9001
2. ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001
3.การรับรองมาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการทีดีในการผลิตอาหาร GMP
4. ระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยซึ่งใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร HACCP
5.อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งอนุมัติตามบัญญัติศาสนาอิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ เครื่องหมายรับรอง Halal