บริการของเรา

ขอจดจัดตั้งบริษัท และจดทะเบียนการค้า

บริษัทจำกัดคือองค์กรทางการค้ารูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับกิจการ การค้าที่มีขนาดกลางและใหญ่ และโดยเฉพาะในการประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากต่างประเทศจะคุ้นเคยกับรูปแบบบริษัทมากกว่าห้างหุ้นส่วน

Business License Expert มีทีมงานทีมีความชำนาญ ให้คำปรึกษา ในการขอจดจัดตั้งบริษัท, เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจดทะเบียน และรับจดทะเบียนการค้า